Schutterij der Colveniers of Lieve-Vrouwe-Gilde te Helmond

Wanneer de Broederschap van de Onze Lieve Vrouw der Zeven Smarten thans bekend als de Schutterij der Colveniers is opgericht, is niet met zekerheid te zeggen. Maar vermoedelijk is dat in 1186 geweest, zodat dit Gilde het oudste Helmondse Gilde is. In 2011 bereikte het Gilde het 825 jarig jubileum dat op grootse wijze is gevierd.

Door de tijden heen blijkt dat het Colveniersgilde, voorheen ook wel geschreven als Kolveniersgilde, zich nooit erg actief heeft bewogen binnen het Gildewezen. En ook nu nog leidt dit Gilde, als een interne broederschap, een eigen leven.

Het Colveniersgilde is vooral actief in de periode van november-januari met achtereenvolgens de volgende activiteiten:

  • de jaarvergadering met aansluitend mosseldiner op de derde vrijdag van november;
  • de Gildemis, als Jaargetijdemis, op de tweede zondag van december;
  • de Schuttersmaaltijd op de vierde maandag van januari; indien van toepassing worden bij deze gelegenheid nieuwe broeders, alsook de nieuwe koning geïnstalleerd.

Daarnaast wordt jaarlijks deelgenomen aan de Kringgildedag van Kring Peelland en vindt eenmaal per twee jaar het Koningsschieten plaats op de tweede zaterdag van september.

Sinds enige jaren worden verder ook kwartaalbijeenkomsten gehouden in wisselende locaties.

Broeders van het Colveniersgilde zijn meerderjarige mannelijke Rooms Katholieke ingezetenen van Helmond. Volgens de statuten mogen maximaal 33 broeders beneden de 75 jaar lid zijn. Momenteel zijn er ruim 40 broeders.

Het officiële Gildetenue bestaat uit: jacquet met zwart vest, blauwwit gestreepte stropdas, grijze handschoenen, zwarte hoge hoed, zilveren ster met blauwwit lintrozet en een blauwwitte sjerp. Het zilver en de sjerp worden gedragen bij een officieel optreden naar buiten en bij bepaalde officiële gelegenheden in eigen kring.

Back to top